Aktualności

Nowa grupa mieszająca

Finish-A

Obecnie, najbardziej popularną instalacją, jaką wybiera polski inwestor, jest ogrzewanie podłogowe. Jednak przy tak dużej liczbie instalacji jest popełniane mnóstwo mniejszych, lub większych błędów.

Najczęstszym błędem popełnianym w instalacjach podłogowych jest brak obliczeń wydajności pompy źródła zasilania, nie mówiąc już o braku projektu, dla takiej instalacji. Następnym jest wybór elementów systemu, jaki składa się na budowę takiej instalacji. Inwestor często nie jest świadomy, że jest kilka różnych typów rur, z których można wykonać takie ogrzewanie. Różnią się one przede wszystkim, budową, oraz jakością materiału z jakiego są wyprodukowane co przekłada się często na jakość i cenę. Kolejnym błędem jest wybór odpowiedniego rozdzielacza, na rynku jest mnóstwo przeróżnych ,,składaków”, które nie posiadają odpowiednich atestów i aprobat technicznych nie-zbędnych do montażu na budowie. Często zdarza się tak, że z powodu braku odpowiednich dokumentów i certyfikatów inspektor wstrzymuję całą inwestycję. Niektóre z nich przeznaczone są tylko do instalacji grzejnikowej, a są montowane w instalacjach płaszczyznowych najczęściej nie posiada-ją żadnych zaworów regulacyjnych, takich jak przepływomierze, którymi możemy w łatwy sposób zrównoważyć instalację podłogową. Aby w przyszłości nie ograniczać inwestora to rozdzielacz do ogrzewania podłogowego powinien także posiadać zawory odcinające każdą pętle, na które w razie potrzeby możemy zamontować siłowniki elektryczne do sterowania poszczególnych stref grzew-czych w instalacji podłogowej.

* Nowość na rynku!
Wychodząc naprzeciw instalatorom i aby jeszcze bardziej ułatwić poprawny montaż instalacji grzewczych polski producent rozdzielaczy mosiężnych, oraz osprzętu do budowy kotłowni, firma Finish- A z Kęt ,wprowadza kolejną nowość, jest to innowacyjny mosiężny zawór trójdrogowy. Rozwiązanie zostało zastrzeżone wzorem użytkowym. Jest to zawór o kształcie trójnika wykonany w całości z mosiądzu produkcji krajowej z gwintami 1” zewnętrznymi, 5,3 kvs, co pozwala na bez-problemowe zasilenie do 250 m2 powierzchni ogrzewania podłogowego lub ściennego.
Główną zaletą takiego rozwiązania jest wyprodukowanie nowego modułu, dołączanego do stan-dardowego rozdzielacza 1” (ZDJ.1)

Zawór został zaprojektowany specjalnie tak, aby można było zamontować siłownik elektryczny z boku zaworu, co pozwala na montaż modułu w tradycyjnych szafkach do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego i zamknięcie ich drzwiczek, gdzie przy montażu siłownika „od czoła” było to bardzo utrudnione, lub wręcz niemożliwe. Moduł można wykorzystać do budowy nowych instalacji, oraz do instalacji podłogowych już użytkowanych, w których ktoś ,,zapomniał”, że temperatura zasilania ogrzewania podłogowego powinna wynosić maksymalnie 45st. C, lub źle została przeliczona wydaj-ność pompy w kotle i potrzeba jest zwiększyć przepływ na przepływomierzach (rotametrach), który powinien wynosić w takich instalacjach od 1-do 2,5 l/min dla danej pętli. Moduł został wyposażony w siłownik firmy ESBE zaprojektowany specjalnie pod ten moduł. Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zawór współpracował także z siłownikami innej firmy. Na specjalne życzenie firma może zmo-dyfikować przyłącze siłownika pod dowolny model.

* Kompletny zestaw.
Odwiecznym problemem inwestorów jest zawsze wybór sterowania dla ogrzewania podłogowego, czy lepszym rozwiązaniem będzie sterowanie pogodowe, lub czy też wystarczy tylko sterować za pomocą termostatów pokojowych.
Mixer-S jest dostarczany klientom, jako kompletny zestaw z siłownikiem trójpunktowym 230V. i może być sterowany na różne sposoby. Wykwalifikowani pracownicy Finish-A montują i ustawiają siłownik na zaworze tak, aby klient nie musiał się zastanawiać, w jakim położeniu ustawić ,,wahadło zaworu”, pozostaje tylko podłączyć go pod sterowanie pogodowe, które posiada większość kotłów. W razie braku wyjść zewnętrznych w kotle do sterownika pogodowego, na specjalne życzenie firma Finish-A, może dobrać do zestawu odpowiedni sterownik pogodowy, na którym programujemy krzywą grzania, czujnik sterownika pogodowego bada temperaturę zewnętrzną i sam dopasowuje temperaturę zasilania ogrzewania pogodowego w zależności od panujących warunków na ze-wnątrz, poprzez zamykanie, lub otwieranie zaworu trójdrogowego. Współpracując przy tym ze ste-rownikiem umieszczonym wewnątrz budynku. Dodatkowe wyjście w sterowniku załącza lub wyłą-cza pompę, modułu, kiedy jest zbyt niska lub wysoka temperatura zasilania podłogowego. Sterow-nik pogodowy posiada możliwość łączenia się z termostatem pokojowym co zapewnia optymalny komfort cieplny i minimalne wahania temperatury w pomieszczeniach. Posiada on
także czujnik temperatury zasilającej, który można skonfigurować jako ogranicznik temperatury tak, aby zawór pracował jak tradycyjny mieszacz termostatyczny taki jak w starszym zestawie produkcji firmy Finish-A typu Mixer (zdj.2)

Moduł z zaworem termostatycznym Mixer, oraz nowy Mixer S posiadają specjalne przejście mimo-środowe. Jest to specjalnie dopasowane do rozdzielacza przesunięcie przyłącza, które zapewnia poprawne poprowadzenie w pionie,, podejścia” rur, zasilającej i powrotnej bez naciągania i wygina-nia tych przyłączy, takiego rozwiązania nie posiadają podobne, niskobudżetowe produkty, które oferuje konkurencja i często na placu budowy trzeba ,,podjąć walkę” z naciąganiem przyłączy do modułu. Na zdjęciu 3 pokazano moduł bez specjalnego przejścia mimośrodowego,

gdzie widać wy-raźnie, że przyłącza zasilające i powrotne schodzą pod kątem co utrudnia znacznie montaż takiego modułu instalatorom. Z kolei na (zdjęciu nr.4)

możemy zobaczyć jak to wygląda w przypadku zasto-sowania modułu wyprodukowanego przez firmę Finish-A.

Wszystkie te zestawy posiadają w komplecie zestaw zaworów kulowych do całkowitego odcięcia zasilania i powrotu, oraz niezależne odpowietrzenie nad pompą, które jest bardzo ważnym elemen-tem tego układu. Przy współpracy z firmą Grundfos, charakterystyka pompy „Auto L” została spe-cjalnie zaprogramowana pod ogrzewanie podłogowe. Dwa termometry na zasilaniu i powrocie, dają nam wizualną kontrolę nad stopniem zmieszania czynnika. Zestaw zawiera w komplecie dwa ny-ple” 1” z jednej strony z uszczelnieniem typu o-ring do podłączenia rozdzielacza a z drugiej strony na płaską fibrową uszczelkę do podłączenia modułu .