Projekty UE

Projekty UE


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej poprzez wdrożenie do produkcji asortymentu instalacyjnego

w oparciu o własny zastrzeżony wzór użytkowy wraz ze stworzeniem 3 etatów (z grupy defaworyzowanej) do czasu złożenia wniosku o płatność końcową

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: wzrost zatrudnienia i wdrożenie do produkcji asortymentu instalacyjnego w oparciu o własny zastrzeżony wzór użytkowy.